• Bạch Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987801863
  • Email:
   bachthilien1988@gmail.com
 • Bùi Thị Huyền Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0977419520
  • Email:
   huyenphuong5121974@gmail.com
 • Nghiêm Thị Thuý Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0365454266
  • Email:
   duonghang03128782@gmail.com
 • Dương Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0359295590
  • Email:
   duonghang03128782@gmail.com
 • Ngô Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ nuôi
  • Điện thoại:
   0985621286
  • Email:
   ngothimaihuongchinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0934407585
  • Email:
   hienhoan19851979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ nuôi
  • Điện thoại:
   0977802906
  • Email:
   anhnguyen20111982@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0346213810
  • Email:
   nguyenthanhhieu28071984@gmail.com
 • Tạ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0965232887
  • Email:
   tadung1989@gmail.com
 • Đinh Thị Hồng Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0912138762
  • Email:
   dinhthihongtrang1978@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi dưỡng
  • Điện thoại:
   0335870148
  • Email:
   hangnguyenmn84@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914388087
  • Email:
   tranthanhthuy8787@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 281
Hôm qua : 936
Tháng trước : 8.589